نمایش تکی

توزیع سبد یلدا به بیماران و کودکان نیازمند دیابتی

- تاریخ انتشار 02:17 1398/09/25  

شب یلدا، شب روشن پر امیدی است که باید در ازدحام نگاه های مهربان بنشینیم و لبخند را به خوبی بدانیم. بنشینیم نفس هایمان را با هم یک دل کنیم و خاطرات سرشار را از میان سینه هایمان بیرون بریزیم تا خانه ها روشن شود.

شمع ها را امشب کنار شب نشینی سرور، با شعله نوازش دل برافروزیم. سفره ها را از مائده دعای خیر پر کنیم و در جیب های یکدیگر نقل و نبات مهر بریزیم. سر بلند کنیم به سمت ستاره ها. بوسه برای آسمان برکت خیز زندگی بفرستیم و آواز زمستانه ای برای آغاز فصل تازه بخوانیم؛ آوازی به رنگ و رونق حیات راستین. لبخند بزنیم. شب همچنان ادامه دارد.

 یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و این نام نیک است که می ماند.

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت برای بیمارن و کودکان دیابتی نیازمند تحت پوشش خود سبدهای شب یلدا را توزیع می نماید.

شماهم میتوانید در این امر خیر ما را یاری کنید.

شماره کارت بانک پارسیان :  6649  2067  0612  6221

شماره تماس : 5-38466674-051

 بازگشت
           


  • دفتر مرکزی: مشهد- بلوار سجاد- مقابل خیابان میلاد- پلاک 56
  • صندوق پستی : 558-91865
  • کد پستی : 9186694748
  • تلفکس : 1-37650400-051
  • ایمیل : info@diabetf.com