اهداف ما

- اطلاع رسانی، سازماندهی، آموزش، تحقیق، پژوهش، پیشگیری، کنترل و درمان و ارائه خدمات حمایتی به بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر

- آشنایی عمومی با دیابت و عوارض آن از طریق اطلاع رسانی عمومی و هماهنگی و همکاری سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی

- غربالگری، بیماریابی و شناسایی بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر بر اساس اصول نوین علمی و هماهنگی و همکاری دستگاه ها و ارگان های ذیربط، مشارکت در برنامه های اجتماعی و حوزه سلامت، اجرای طرح های سلامت و تندرستی انفرادی و مشارکتی با ارگان ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

- سازماندهی بیماران دیابتی، کمک به ارتقاء سطح سلامت و تندرستی آحاد مردم، نشر کتب و مجله و پمفلت و توزیع و توضیح آنها

- آموزش مداوم و مستمر در جهت کنترل بیمار دیابتی و پیشگیری جهت افراد در معرض خطر

- فعالیت های علمی پژوهشی و تحقیقی در جهت کسب یافته های نوین به منظور پیشگیری و کنترل و درمان بیماری دیابت و بهره مندی آحاد جامعه از آن

- تهیه برنامه های علمی و عملی در جهت استقرار سیستم های حمایتی بهداشتی درمانی پایه جهت بیماران

- گردآوری و چاپ و نشر و تهیه و تدوین ترجمه : نشریه، کتاب، پمفلت، مقالات، تحقیقات میدانی

- ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی فراگیر به جامعه هدف بهزیستی

- جلب مشارکت های افراد خیر و نیکوکار و قبول هدایا، نذورات، امانات، وصیت، وقف، فطریه در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز در راستای اهداف اساسنامه

- تاسیس و راه اندازی و ایجاد مؤسسات مرتبط، دفاتر و شعب فعالیت مستقل و مشترک فراگیر و بین المللی وفق ضوابط بین المللی و آیین نامه های اجرایی و مصوبات بنیاد با اطلاع سازمان بهزیستی

           


  • دفتر مرکزی: مشهد- بلوار سجاد- مقابل خیابان میلاد- پلاک 56
  • صندوق پستی : 558-91865
  • کد پستی : 9186694748
  • تلفکس : 1-37650400-051
  • ایمیل : info@diabetf.com