فرايند ثبت نام پزشكان خانواده و مراكز خانواده
عضويت پزشكان و مراكز خانواده
بنياد پيشگيري وكنترل ديابت به عنوان يك نهاد غير دولتي ارائه دهنده خدمات اطلاع رساني ،شناسايي و سازماندهي حمايتي به بيماران عضو مي باشد با توجه به اينكه اساس پيشگيري وكنترل ديابت كنترل منظم قند خون مي باشد واين امر مستلزم مديريت مستمرومداوم وهمچنين آموزش مستمر بيماران مي باشد .
معاونت بهداشت و درمان بنياد با همكاري معاونت آموزشي وپژوهشي با بررسي هاي علمي و باتكيه بر روشهاي عملي و قابل پياده سازي در نظام بهداشتي درماني تيم پزشكان خانواده ديابت را براساس سيستم ارجاع طرح ريزي نموده كه گروه هاي پزشكي (پزشكان عمومي دوره ديده - پزشكان متخصص – آزمايشگاهها – سايرمراكز پاراكلينيكي و بيمارستانها )مي توانند با عقد تفاهم نامه همكاري ارائه خدمات را براساس پروتكل هاي مصوب بنياد عهده دار گردند كه با توجه به جمعيت بالاي بيماران علاوه بر ساماندهي خدمات به اين بيماران در جهت تامين منافع اقتصادي گروههاي همكار نيز موثر و تاثير گذار مي باشد.
بدين منظور در صورت تمايل مي توانيد با مطالعه وتكميل تفاهم نامه همكاري وارسال مدارك درخواستي نسبت به عضويت در طرح پزشكان ديابت اقدام نماييد كه پس از بررسي وتاييد در ليست پزشكان ومراكز خانواده معرفي ميگرديد.

مدارك وشرايط لازم جهت عضويت در طرح پزشكان ومراكز خانواده ديابت بنياد:
1-تایید تفاهم نامه همكاري
2-تكميل فرم الكترونيكي عضويت
3- ارسال اسکن پروانه مطب
4-ارسال اسکن پروانه بهره برداري ومسئولين فني ( جهت مراكز وموسسات بهداشتي درماني )
 

آشنايي با فرآيند ارجاع
1 - عضويت اينترنتي بيمار در سايت یا مراجعه بيمار به دفاتر بنياد
2- تاييد عضويت و صدوركارت شناسايي ديابت و دفترچه مراقبتي درمان
3 - انتخاب پزشك خانواده (عمومي دوره ديده ديابت)توسط دفتر مركزي ومعرفي پزشك خانواده ( انتخاب پزشك توسط خود بيمار در سايت براساس منطقه سكونت  )
4 - مراجعه بيمار به پزشك خانواده وقرار گرفتن بيمار در ليست پزشك خانواده
5 - ويزيت منظم براساس پروتكل هاي مصوب براساس نوع ونحوه درمان و انجام ارجاع براساس نياز
6 - ارجاع به دفاتر بنیاد برای نياز هاي حمايتي براساس توانمندي بنياد
7 - ارجاع به پزشكان متخصص جهت انجام مشاوره تخصصي و اخذ بازخورتوسط پزشك خانواده جهت اصلاح سير درمان
8 - ارجاع به آزمايشگاه هاي طرف قرارداد خانواده توسط پزشك خانواده
           


  • دفتر مرکزی: مشهد- بلوار سجاد- مقابل خیابان میلاد- پلاک 56
  • صندوق پستی : 558-91865
  • کد پستی : 9186694748
  • تلفکس : 1-37650400-051
  • ایمیل : info@diabetf.com